top of page

Stjitpått

Stjitpått är ett naturligt litet vattendrag som finns straxt norr om Ivars korsning/rondellen och som syns på kartor redan på 1700-talet. Vid skiftet i Näsby 1905 bestämdes att alla hemman i de södra delarna av byn hade rätt att vattna sina kor vid vattendraget. Redan tidigare hade man också gjort så, men vid skiftesregleringen blev rätten nedtecknad och dokumenterad och gäller fortsättningsvis.

513.jpg
6.jpg

1904 startade Josef Hannus (Rosenback) och Olof Södergrann "Närpes nya läskedrycksfabrik" i Näsby nära Stjitpått. Verksamheten övertogs några år senare av E.H Mannfolk och därefter av sönerna Ivar och Walter. Andra namn på verksamheten var Närpes saft och Mannfolks bryggeri. Tegelbyggnaden uppfördes 1946 och står kvar. Bryggeriverksamheten upphörde i slutet av 40-talet och byggnaden användes som träullsfabrik och lager. Byggnaden har även inhyst grönskaspackeri och partihandel.

 Efter en väckelserörelse i början av 1900-talet byggdes 1910 Missionskyrkan, i folkmun benämnd "Ruckle", norr om Ivars korsning. Tidigare hade församlingsmedlemmarna samlats hos en äldre kvinna som bodde i en stuga på platsen och hon lär ha sagt "Nog får ni komma hit till ruckle" när det skulle hållas möten. Därav benämningen. Jonas Andersson från Yttermark, som hade studerat vid en predikantskola i Amerika, var den som ansvarade för bygget. Det ståtliga bönehuset står kvar ännu idag på sin plats i närheten av Stjitpått.

bottom of page