top of page
Närpes Andelssåg
5 (1).jpg

Flygfoto från Mejeriskorstenen. Foto: Karl Hägglund

År 1881 anlades en ångkvarn och -såg i Näsby. Ägare var ett bolag bestående av bönder och hette Nya Ångkvarnbolaget. Tyvärr brann anläggningen upp bara några år efter starten.  År 1890 byggdes en ny såg på samma plats, Näsby ångsåg, men även den sågen brann ner.

Den återuppbyggdes av Närpes Industrier, som hade ett elkraftverk på Kallmossen. Då Närpes Industrier gick i konkurs 1923, köptes sågen av Jurvan Puutavara. Den fick då namnet Närpiön Saha ja Mylly.  

Sågen, som jurvaborna sålde 1938 till ett nybildat andelslag, fick då namnet Närpes andelskvarn.

4 (1).jpg

Sågbacken med stockhögar, flistorn och till höger banan som drog upp säckar till malning. Ett populärt nöje för småpojkar som ibland fick åka med.

Foto: Karl Hägglund.

12.jpg
3 (1).jpg
7 (1).jpg
18 (2).jpg
19 (1).jpg

Demostration på sågbacken med stor publik.

Foto: Karl Hägglund

15 (1).jpg
1 (4).jpg

Stockbanan från å-sidan med flistornen i bakgrunden.

16 (1).jpg

Lastning för hand. Foto Karl Hägglund

17 (1).jpg
21.jpg
14 (1).jpg

Bredstapling. Mellan staplarna gick räls med vagnar som man fraktade bräder på. Foto: Karl Hägglund.

13 (2).jpg
2 (5).jpg
24.jpg
bottom of page